Ashtanga yoga được coi là một con đường yoga toàn diện

Ashtanga yoga là một phong cách yoga năng động và khắt khe, gồm các chuỗi tư thế cố định được thực hiện theo một thứ tự nhất định và đồng bộ với hơi thở. Được sáng lập bởi K. Pattabhi Jois, Ashtanga yoga tập trung vào ba yếu tố chính: tư thế (asana), kỹ thuật thở (pranayama), và điểm nhìn (drishti).

Ashtanga yoga là một phong cách yoga năng động và khắt khe, bao gồm một chuỗi các tư thế cố định và kỹ thuật thở được đồng bộ hóa. Đây là một trong những hệ thống yoga phổ biến, đặc biệt là ở phương Tây. Dưới đây là các khía cạnh chính của Ashtanga yoga:

Dưới đây là các khía cạnh chính của Ashtanga yoga:

  • Chuỗi cố định (Series): Ashtanga yoga bao gồm sáu chuỗi chính, mỗi chuỗi có một tập hợp các tư thế được thực hiện theo một thứ tự cố định. Người tập thường bắt đầu với Primary Series, sau đó tiến lên các chuỗi nâng cao hơn.

  • Vinyasa: Trong Ashtanga yoga, vinyasa là sự đồng bộ hóa giữa hơi thở và chuyển động. Mỗi động tác đều liên quan đến một hơi thở cụ thể, tạo ra một dòng chảy liên tục từ tư thế này sang tư thế khác.

  • Tristhana: Ashtanga yoga tập trung vào ba yếu tố chính: tư thế (asana), kỹ thuật thở (pranayama), và điểm nhìn (drishti). Ba yếu tố này được coi là nền tảng của việc thực hành.

  • Mysore Style: Đây là phương pháp tự luyện tập, trong đó mỗi người tập tự mình thực hiện chuỗi tư thế theo nhịp độ cá nhân, dưới sự giám sát của một giáo viên. Đây là phương pháp chính để học và thực hành Ashtanga yoga.

  • Năng lượng và sức mạnh: Ashtanga yoga yêu cầu sự cống hiến và kỷ luật cao, giúp tăng cường sức mạnh, sự linh hoạt và sức bền. Nó cũng giúp cải thiện sự tập trung và cân bằng tinh thần.

  • Triết lý: Ashtanga yoga không chỉ là một hình thức tập thể dục, mà còn là một phần của con đường yoga tám nhánh (Ashtanga), bao gồm đạo đức, kiểm soát cá nhân, tư thế, kiểm soát hơi thở, rút lui giác quan, tập trung, thiền định và đạt được trạng thái thiền sâu.

Ashtanga yoga bao gồm sáu chuỗi tư thế cố định, mỗi chuỗi được thực hiện theo một thứ tự nhất định và đồng bộ với hơi thở. Ba yếu tố chính trong Ashtanga yoga là tư thế (asana), kỹ thuật thở (pranayama), và điểm nhìn (drishti).

Mysore Style là phương pháp tự luyện tập đặc trưng của Ashtanga yoga, trong đó người tập tự thực hiện chuỗi tư thế theo nhịp độ riêng dưới sự hướng dẫn của một giáo viên. Điều này cho phép sự điều chỉnh cá nhân và sự phát triển độc lập trong thực hành.

Thực hành Ashtanga yoga đều đặn có thể cải thiện sức mạnh, sự linh hoạt, và cân bằng của cơ thể. Ngoài ra, nó còn giúp giảm căng thẳng, cải thiện sự tập trung, và nâng cao nhận thức tinh thần.

Ashtanga yoga được sáng lập bởi K. Pattabhi Jois, người đã phát triển hệ thống này dựa trên các văn bản cổ xưa và phương pháp luyện tập của thầy của ông, T. Krishnamacharya. Jois đã phổ biến Ashtanga yoga ra toàn thế giới và trở thành một trong những phong cách yoga phổ biến nhất hiện nay.