Ashtanga yoga là một phong cách yoga năng động và khắt khe, gồm các chuỗi tư thế cố định được thực hiện theo một thứ tự nhất định và đồng bộ với hơi thở.