Nidra Yoga hoặc giấc ngủ yoga, là một kỹ thuật thiền định mạnh mẽ và một trong những phương pháp yoga dễ thực hành và duy trì nhất.