VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN

Tư thế chiếc ghế.

Tư thế chiến binh 2

Tư thế Trồng chuối

Tư thế trồng chuối – biến thể

Tư thế bọ cạp

Tư thế Chống cằm

Tư thế thăng bằng tay

Tư thế Koundyian Asana

Tư thế Camel Pose – Lạc đà

Tư thế Gomukhasana

Chuỗi Dog facing down – Naukasana

bài tập thở con Ong

bài tập thở con Ong

Tư thế padma bakasana

Chuỗi trồng chuối – bakasana – Chaturanga Dandasana

Bài tập thở Mặt Trăng

Tư thế Patan Mayurasana

Tư thế Vatyanasana

Tư thế Hanumasana

Tư thế Vakrasana

Đo chỉ số BMI