Tóm tắt và Kết luận. Series Yoga toàn tập ( Phần 15)

5 dấu ấn giáo viên yoga đích thực
Tháng Chín 9, 2016
Cơ hội mới: Nghề giáo viên Yoga trị liệu
Tháng Chín 19, 2016

Tóm tắt và Kết luận.Series Yoga toàn tập ( Phần 15)

Nghiên cứu khoa học ủng hộ góc nhìn của Maharishi. Trong khi không có chứng cứ nào gợi ý rằng nói lên sự thật, luyện tập không bạo lực, không ăn cắp, cố gắng lánh xa, hoặc từ bỏ của cải để dẫn đến kinh nghiệm bên trong trong cảnh giới của yoga, rất nhiều nghiên cứu tìm ra rằng những phẩm chất phát triển một cách tự nhiên thông qua thực hành Thiền Siêu Việt. Nghiên cứu bao gồm dấu hiệu phát triển tự phát của ahiṃsa (giảm sự hung hăng và sự thù địch), asteya (giảm thiểu sự lặp lại), Brahmacharya (tăng trải nghiệm của cấp bậc cao hơn trong ý thức), sauca (giảm hút thuốc, uống rượu và sử dụng chất gây nghiện), santoṣa (tang niềm hạnh phúc, thỏa mãn, với đời sống cá nhân và đời sống xã hội), tapas (vượt qua giới hạn), svadhyaya (vượt qua giới hạn and trải nhiệm của cấp bậc cao hơn trong ý thức), and Isvara-pranidhana (sự thỏa mãn tuyệt vời với một mối quan hệ với Chúa và tôn giáo; sự phát triển trải nghiệm của ý thức Thiên Chúa).

Trong Maharishi’s account, 8 nhánh này cùng nhau kết hợp lại tạo thành thân của Yoga. Ông cảm thấy chúng không phải là mô tả của con đường yoga, nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau chúng cung cấp một mô tả đầy đủ về cấu trúc của Yoga. Đây là mô tả của Patanjali về cuộc sống trong hội nhập, thống nhất, cho thấy mối quan hệ giữa cá nhân và vũ trụ, giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống vũ trụ.

Phân tích của Maharishi cung cấp những quan điểm độc đáo, rất khác biệt từ việc luyện tập Astanga Yoga tân thời. Trong khi trình bày phân tích của ông, Maharishi không bài trừ việc luyện tập Yoga, đây là những điểm quan trọng để hỗ trợ cho Yoga và cho trạng thái cao hơn của ý thức, nhưng ông cho rằng đó không phải là chủ đề trong trình bày về 8 nhánh yoga của Patanjali.

Ủng hộ cho phân tích của Maharishi đến từ nghiên cứu khoa học, đã tìm thấy trải nghiệm kết quả của Yoga trong việc phát triển chất lượng được bao hàm trong các cuộc thảo luận về Astanga Yoga của Patanjali. Theo đó, chuyện không phải phát sinh bởi kinh nghiệm hoặc bằng chứng thực nghiệm – thực hành nói sự thật và thực hành không bạo lực, ví dụ, không cho phép cho những kinh nghiệm của các trạng thái yoga bên trong, cũng không duy trì một thái độ lãnh đạm hoặc thờ ơ. Cảnh giới Yoga bao gồm đỉnh cao trong trạng thái cao hơn của ý thức, đòi hỏi các kinh nghiệm nội tâm của Atma.

Đo chỉ số BMI