Thông báo thay đổi lịch tập

THÔNG BÁO

( v/v thay đổi giờ tập và mở thêm lớp tập Chùa Vua  )

Kính gửi : Quý khách hàng

Hương Anh Fitness & Yoga  trân trọng thông báo tới Quý Hội viên về việc thay đổi giờ tập và mở thêm lớp tập Chùa Vua  được áp dụng từ

Thứ 2 ngày 06  tháng 04 năm 2015  như sau :

 

*    Ca : 06h00 – 07h00 Tầng 8 Chùa Vua sẽ đổi thành ca : 05h50 – 06h50

*     Ca : 07h10 – 08h10 Tầng 8 Chùa Vua sẽ đổi thành ca : 07h00 – 08h00

 

*  Ca: 06h30 – 07h30 Tầng 7 Chùa Vua sẽ đổi thành Ca:  06h15 – 07h15

*  Sẽ mở thêm Ca tập mới : 07h30 – 08h30 tại Tầng 7 Chùa Vua ( Tập với nhạc, với bóng, với dây )

Hương Anh Fitness & Yoga rất mong tiếp tục nhận được sự tin yêu và sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng .

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành công .

                                                                      

                                                                     Trân trọng !