*QUY ĐỊNH ĐỔI THẺ 0 ĐỒNG:

Thẻ tập 0 đồng tương đương với 1 tháng miễn phí, được áp dụng khi khách hàng mua thẻ 1 năm thời gian từ 1/1-15/1/2021

Mỗi hội viên đăng ký được tặng 1 thẻ.

Thẻ được cộng nối cùng chương trình khi khách hàng mua thẻ.