Mở thêm lớp tập yoga 05h20 – 06h20

Giáo viên Choudhary
Tháng Tám 26, 2015
Nâng cao sức khỏe và trí tuệ bằng yoga
Tháng Tám 31, 2015

✨✨✨ THÔNG BÁO ✨✨✨
☀☀☀( v/v mở thêm lớp tập yoga 05h20 – 06h20 )☀☀☀

☀☀☀ Kính gửi : Quý Hội viên ☀☀☀

➡ Hương Anh Fitness & Yoga xin trân trọng thông báo đến Quý Hội viên :

➡ Kể từ Thứ 2 ngày 07 tháng 09 năm 2015 sẽ mở thêm ca tập Yoga vào khung giờ

➡ Ca : 05h20 đến 06h20 ( Tầng 7 phố Huế)
( Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần )

➡ Kính thông báo đến Quý Hội viên biết và bố trí thời gian tập luyện
Trân trọng !

Đo chỉ số BMI