Luật thi đấu môn Yoga: Xử lý khiếu nại trong thi đấu Yoga

Xử lý khiếu nại trong luật thi đấu Yoga

(Chương V - Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Nam)

Xử lý khiếu nại trong luật thi đấu Yoga thuộc chương III - Luật thi đấu môn Yoga gồm:

Điều 24: Quyền khiếu nại, Điều 25: Trình tự thủ tục khiếu nại, Điều 26: Trình tự thủ tục xét khiếu nại, Điều 27: Khiếu nại bị từ chối, Điều 28: Khiếu nại được chấp nhận, Điều 29: Công bố vụ việc và hiệu lực của phán quyết, Điều 30: Sửa đổi và hiệu lực thi hành.

Điều 24. Quyền khiếu nại

Các VĐV trong thi đấu có nghĩa vụ chấp hành quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu .

Trường hợp có thắc mắc chưa đồng thuận với quyết định của trọng tài thì có | quyền làm đơn khiếu nại với tổ trọng tài , ban tổ chức giải .

Điều 25. Trình tự thủ tục khiếu nại

1. Khiếu nại được trình bày bằng văn bản và phải đệ trình ngay lập tức sau nội dung thi đấu nếu có phát sinh khiếu nại . ( Ngoại trừ duy nhất việc khiếu nại liên | quan đến việc thực hiện sai chức năng hành chính . Trọng tài trưởng sàn sẽ được | thông báo ngay khi việc thực hiện sai sót đó được phát hiện ) .

2. Đơn khiếu nại phải được trình lên đại diện của Tổng trọng tài .

Đơn khiếu nại phải được nộp cùng với phí khiếu nại theo qui định của Ban tổ chức giải .

Tổng trọng tài nhận và phải trả lời đương sự ngay sau 30 phút nhận đơn . 

Điều 26. Trình tự thủ tục xét khiếu nại

1. Sau khi nhận đơn khiếu nại , Tổng trọng tài ngay lập tức thành lập Hội đồng xử lý khiếu nại .

2. Hội đồng xử lý khiếu nại bao gồm 03 người đại diện tổ Trọng tài chọn ra . Hai trong số ba người được đề cử này không được ở trong cùng một đơn vị tham dự giải .

Tổng trọng tài cũng sẽ đề cử thêm 3 thành viên bổ sung được định rõ theo số từ 1 tới 3 để có thể thay thế bất kỳ thành viên của Hội đồng xử lý đã được đề cử trước đó , trong trường hợp khi có sự xung đột xảy ra trong các tình huống có liên quan khi mà thành viên của Tổ Trọng tài có cùng đơn vị hoặc có mối quan hệ huyết thống gia đình hoặc theo như luật định với bất kỳ thành phần nào có liên quan đến khiếu nại , bao gồm tất cả các thành viên của Tổ Trọng tài nếu có xảy ra việc khiếu nại đó .

3. Khi đã triệu tập , Hội đồng xử lý khiếu nại ngay lập tức bước vào điều tra , khảo sát khi họ cho là cần thiết để minh chứng cho vấn đề khiếu nại . Mỗi người . trong 3 thành viên bắt buộc phải đưa ra quyết định của mình về việc khiếu nại như là căn cứ pháp lý cho việc khiếu nại đó . Sự né tránh ( không bỏ phiếu ) không được chấp nhận .

Điều 27. Khiếu nại bị từ chối

Nếu một khiếu nại nào đó được phát hiện không có căn cứ , Hội đồng xử lý khiếu nại sẽ cử ra một trong những thành viên của mình thông báo bằng miệng tới người khiếu nại rằng việc khiếu nại đó đã bị từ chối và xác nhận bằng cách đánh dấu vào giấy tờ gốc từ “ TỪ CHÓI ” , cùng với đầy đủ chữ ký của từng thành viên trong Hội đồng xử lý khiếu nại , tiếp đó người này sẽ chuyển toàn bộ văn bản đó tới bộ phận Thư ký để lưu .

Điều 28. Khiếu nại được chấp nhận

Nếu một khiếu nại được chấp nhận , Hội đồng xử lý sẽ liên lạc với Ban tổ chức và Tổng Trọng tài để đưa ra các quan điểm và cách giải quyết bằng các biện pháp cần thiết nhằm cứu vãn , cụ thể như sau :

- Thay đổi hoàn toàn những phán quyết trước đó mà vi phạm các điều luật .

- Làm thay đổi giá trị các kết quả của các trận đấu có ảnh hưởng trong bảng đấu từ điểm trước đó đối với sự cố xảy ra .

- Đấu lại các trận mà có ảnh hưởng tới vụ việc có liên quan .

- Đưa ra kiến nghị tới Tổng Trọng tài tới các Trọng tài có liên quan về sự đánh giá , sửa đổi về sự phê chuẩn đó .

Trách nhiệm tùy thuộc vào Hội đồng xử lý khiếu nại khi đưa ra phán quyết thỏa đáng trong việc thực thi các hành động mà không làm cản trở chương trình thi đấu với bất kỳ cách thức nào . Việc thay đổi hoàn toàn tiến trình của các cuộc đấu loại là một lựa chọn cuối cùng để đạt được một kết quả công bằng .

Hội đồng xử lý khiếu nại sẽ cử 1 trong số các thành viên của mình , người này sẽ thông báo bằng lời cho người khiếu kiện rằng khiếu nại đó đã được chấp nhận , và đánh từ “ CHẤP NHẬN ” vào bản gốc đã được các thành viên trong Hội đồng ký vào , trả lại số tiền phí cho người khiếu nại đã nộp và mang lại bản khiếu nại tới Tổ Thư ký lưu .

Điều 29. Công bố vụ việc và hiệu lực của phán quyết

1. Sau khi điểm lại vụ việc theo cách thức đã được miêu tả ở trên , Hội đồng xét xử khiếu nại sẽ triệu tập lại và soạn thảo kỹ lưỡng một thông báo về vụ việc khiếu nại , miêu tả những phát hiện đã được tìm thấy và nói rõ các lý do của mình đối với những điều chấp thuận hoặc từ chối của khiếu nại . Bản công bố phải có đủ chữ ký của cả 3 thành viên trong Hội đồng xử lý khiếu nại và được trình lên Ban tổ chức .

2. Quyết định của Hội đồng xử lý khiếu nại là cuối cùng , và chỉ có Trưởng Ban tổ chức giải mới có quyền bác bỏ .

3. Hội đồng xử lý khiếu nại không thể áp đặt sự phê chuẩn hay các hình phạt . Chức năng của họ là đưa ra những phản quyết xác đáng đối với việc khiếu nại và đưa ra những quyết sách tốt nhất từ Tổng Trọng tài và Ban Tổ chức để khắc phục những sai phạm các điều luật trong quá trình điều hành giải đấu .

Giải thích :

1 ) Đơn khiếu nại cần nêu rõ tên của các VĐV , các trọng tài đang điều hành và các chi tiết chính xác có liên quan đến việc khiếu nại . Sự việc khiếu nại được trình bày chung chung sẽ không được chấp thuận là khiếu nại hợp lệ . Chi tiết sự việc chứng minh cho giá trị lời khiếu nại phải được nêu ra cùng với đơn khiếu nại .

2 ) Hội đồng xét xử sẽ xem xét việc khiếu nại và chứng cớ nêu trong đơn khiếu nại . Hội đồng cũng có thể nghiên cứu cả bằng video và đặt câu hỏi cho những người có liên quan , nhằm hỗ trợ cho việc kiểm tra một cách khách quan về giá trị của nội dung khiếu nại .

3 ) Nếu Hội đồng xét xử cho rằng việc khiếu nại là có giá trị thì những biện pháp thích đáng sẽ được áp dụng , nhằm tránh tái diễn ở các trận đấu tiếp theo . Số tiền lệ phí khiếu nại đã chi sẽ được Thủ quỹ giải hoàn trả lại .

4 ) Nếu Hội đồng xét xử cho rằng việc khiếu nại là không có giá trị , nó sẽ bị bác bỏ và tiền lệ phí sẽ không được hoàn lại mà nộp cho LĐYGVN .

5 ) Để đảm bảo cho các trận đấu diễn ra sau đó không bị trì hoãn , cho dù là có sự chuẩn bị một khiếu nại chính thức . Trách nhiệm của Tổng trọng tài là phải đảm bảo cho trận đấu diễn ra theo đúng Luật thi đấu .

6 ) Trong những trường hợp có sơ xuất về mặt hành chính tại trận đấu đang diễn ra , Huấn luyện viên có thể thông báo trực tiếp với Trọng tài trưởng sàn . Tiếp ngay sau đó , Trọng tài trưởng sàn sẽ thông báo cho các trọng tài điều khiển trận đấu đó .

Điều 30. Sửa đổi và hiệu lực thi hành Chỉ có Liên đoàn Yoga Việt Nam mới có quyền sửa đổi các Điều luật thi đấu . Luật thi đấu Yoga này có hiệu lực kể từ ngày .......

 

(Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Nam)

 

Xem thêm:

Luật thi đấu môn Yoga: Nội dung và hình thức thi đấu

Luật thi đấu Yoga: Trọng tài (Quyền hạn và trách nhiệm)

Luật thi đấu Yoga: Hệ thống  6 nhóm tư thế trong thi đấu Yoga

Luật Thi đấu môn Yoga: Sân bãi, trang phục, âm nhạc và ánh sáng thi đấu.

Giới thiệu Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Namsdt