Luật thi đấu môn Yoga: Trọng tài (Quyền hạn và trách nhiệm)

Trọng tài: Quyền hạn và trách nhiệm trong thi đấu Yoga

(Chương IV - Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Nam)

 

Điều 18. Tổng trọng tài

Tổng trọng tài ( không qua bỏ phiếu ) được Chủ tịch Liên đoàn chỉ định hay được quyết định sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn giải đấu . Tổng trọng tài trong | mọi giải đấu cần phải có Quyết định của Liên đoàn Yoga Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm giải đấu diễn ra .

Nhiệm vụ chính của Tổng trọng tài là điều hành việc tuân thủ Luật thi đấu và các Điều luật và Điều lệ khác của Liên đoàn Yoga Việt Nam trong mỗi giải đấu yoga được tổ chức :

1. Bảo đảm công việc chuẩn bị chính xác cho mỗi giải thi đấu qua trao đổi với Ban Tổ chức về việc bố trí khu vực thi đấu , kiểm tra sàn đấu bao gồm cả kích thước và chất lượng và các trang thiết bị và các phương tiện cần thiết khác liên quan trong quá trình điều hành và giám sát giải đấu , đảm bảo an toàn v . v ...

2. Kiểm tra sự sẵn sàng của trọng tài xử lý dữ liệu và đội ngũ thư ký đồng thời kiểm tra tất cả các bảng điểm được các trọng tài điều khiển và trọng tài xử lý dữ liệu sử dụng . Tuy nhi

3. Đảm bảo trọng tài xử lý dữ liệu và đội ngũ thư ký được tách biệt với khán giả và những ai không có phận sự trong khu vực này . |

4. Kiểm tra hệ thống âm thanh và đảm bảo rằng âm thanh hoạt động tốt và bao phủ sàn thi đấu .

5. Hướng dẫn người điều khiển âm thanh về tốc độ và thời gian âm nhạc được sử dụng trong bài thi .

6. Kiểm tra các vị trí dành cho trọng tài và đảm bảo điều kiện tối ưu cho công việc của họ .

7. Sau khi giải đấu kết thúc , thu và kiểm tra lại tất cả các bảng điểm ; Viết báo cáo về giải đấu và gửi về Ban tổ chức trong vòng 7 ngày .

8. Hướng dẫn Ban tổ chức lưu lại các bảng điểm gốc của trọng tài để kiểm tra nếu được yêu cầu trong vòng 30 ngày sau giải đấu , sau đó có thể hủy bỏ .

9. Kiểm tra lịch thi đấu và đảm bảo thời gian hợp lý giữa các vòng thi đấu .

Điều 19 : Quyền hạn của Tổng Trọng tài đối với các trọng tài 

1. Yêu cầu tất cả các trọng tài được chỉ định đều có mặt tại nhà thi đấu trước khi cuộc thi bắt đầu . Gặp tất cả các trọng tài trước giờ thi đấu bắt đầu và giao nhiệm vụ , hướng dẫn họ trong các hoàn cảnh cụ thể .

2. Chỉ định và phân công các Trọng tài Trưởng sàn vào các vị trí để thực thi nhiệm vụ theo như yêu cầu . Đảm bảo các trọng tài có mặt tại sàn đấu ít nhất 05 phút trước mỗi lượt thi đấu .

3. Giám sát và phối hợp chuyên môn với các trọng tài trong công tác trọng tài .

4. Phân công các trọng tài dự bị vào những vị trí cần thiết .

5. Được quyền phế truất trọng tài chính , trọng tài phụ và thay thế trọng tài mới nếu thấy trọng tài có những dấu hiệu tiêu cực trong quá trình điều hành giải đấu .

6. Thông qua phán quyết cuối cùng trong trường hợp có một kỹ thuật này sinh trong thi đấu mà không qui định trong luật .

7. Trong giờ nghỉ , kiểm tra công việc của trọng tài xử lý dữ liệu . Đảm bảo rằng chỉ có Tổng trọng tài và trọng tài xử lý dữ liệu được tiếp cận bảng điểm trước khi khi được chuyển đến Ban tổ chức giải đấu .

Điều 20 : Trọng tài

1. Cấu trúc của một tổ trọng tài tùy thuộc cấu trúc và quy mô của giải đấu . Thông thường Tổ trọng tài cho mỗi nội dung thi đấu bao gồm : 01 Trọng tài trưởng ; 04 trọng tài chính ; 04 trọng tài phụ và 01 trọng tài xử lý dữ liệu .

2. Tất cả các giải đấu , trọng tài phải có quyết định phê duyệt của Trưởng Ban tổ chức giải ;

3. Trọng tài phải có bằng trọng tài do Liên đoàn Yoga Việt Nam cấp để tham gia bất cứ giải đấu nào được quy định trong Luật thi đấu , ngoại trừ giải Khách mời Quốc tế và giải quốc tế .

4. Trọng tài làm việc độc lập , khách quan , công tâm , đúng theo luật thi đấu và điều lệ giải .

5. Tất cả Trọng tài đều phải luôn luôn thể hiện tính chuyên nghiệp và chứng tỏ là người có tư cách đạo đức tốt .

6. Trọng tài chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổng trọng tài giải đấu .

7. Trọng tài có quyền báo cáo trực tiếp với Tổng trọng tài hoặc Trưởng ban tổ chức giải nếu thấy có biểu hiện bất thường .

Giải thích :

1 ) Trong một nội dung thi đấu , tổ trọng tài bao gồm 01 trọng tài trưởng sàn , 04 trọng tài chính ; 04 trọng tài phụ ( trọng tài bấm giờ , trọng tài phát ngôn , trọng tài ghi điểm và trọng tài giám sát ghi điểm ) . DO

2 ) Ngoài các trọng tài trên , còn có trọng tài xử lý dữ liệu và tổ thư ký làm nhiệm vụ thu thập và nhập dữ liệu từ các bảng điểm của các trọng tài .

Điều 21. Quyền hạn và trách nhiệm của Trọng tài Trưởng sản

1. Tham gia , chỉ định và giám sát các trọng tài thuộc quyền ở các trận đấu được phân công .

2. Giám sát việc thực thi nhiệm vụ và đảm bảo rằng các trọng tài được phân công là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao .

3. Ra lệnh cho dừng trận đấu khi thấy có vi phạm luật thi đấu .

4. Chuẩn bị báo cáo hằng ngày bằng văn bản gửi Tổng Trọng tài về việc điều hành của từng trọng tài có sự giám sát , kèm theo ý kiến nhận xét nếu cần.

Điều 22.Nhiệm vụ và quyền hạn của trọng tài chính 

1. Chuẩn bị mọi dụng cụ phục vụ công việc chấm điểm .

2. Đánh giá từng bài thi chính xác , kiên định , nhanh chóng , khách quan , công bằng và hợp lý .

3. Hiểu và thực hiện các thao tác chấm điểm theo đúng quy định :

- Ghi kết quả vào phiếu điểm .

- Sử dụng tờ ghi ký hiệu động tác .

- Lưu giữ kết quả chấm điểm của mình .

4. Không rời khỏi vị trí làm việc , ngoại trừ có sự đồng ý của Trọng tài trưởng sàn .

5. Không tiếp xúc và / hoặc trao đổi với huấn luyện viên , Trưởng đoàn và các trọng tài ở tổ khác trong khi đang làm nhiệm vụ .

6. Khi chấm điểm không được chịu ảnh hưởng bởi kết quả của các giải đấu trước , của cổ động viên câu lạc bộ , điểm của các trọng tài khác , quan điểm của VĐV hoặc của huấn luyện viên hay của bất kỳ ai khác .

7. Dừng thi đấu khi nhìn thấy một lỗi vi phạm hoặc để đảm bảo an toàn cho các VĐV .

8. Giải thích cho Trọng tài Trưởng , Tổng Trọng tài hay Hội đồng xử lý khiếu nại về cơ sở của việc phán quyết nếu thấy cần thiết .

Điều 23. Trọng tài phụ , ghi điểm và thư ký

1. Thông báo cho Trọng tài trưởng khi thấy lỗi vi phạm luật .

2. Thực hiện quyền biểu quyết của mình về bất kỳ một quyết định nào được đưa ra .

3. Khi nhận thấy có VĐV bị chấn thương , bị đuối sức hoặc không có khả Hà năng để tiếp tục thi đấu . Hoặc trong những trường hợp khác , khi nhận thấy cần phải ra hiệu để trọng tài chính chú ý tới .

4. Trọng tài ghi điểm sẽ ghi lại các điểm của trọng tài chấm điểm bằng văn bản riêng , tổng hợp để chuyển tới Trọng tài xử lý dữ liệu .

5. Trọng tài Giám sát điểm sẽ cùng lúc quan sát các công việc của Trọng tài bấm giờ và trọng tài ghi điểm , và Trọng tài xử lý dữ liệu .

6. Thư ký : Trọng tài làm thư ký có nhiệm vụ nhập điểm theo đúng quy trình một cách chính xác vào bảng biểu trên máy vi tính . Thư ký trọng tài được Tổng trọng tài phân công và hướng dẫn thực hiện quy trình xác nhận thành tích một cách | chuyên nghiệp chính xác . In ấn biểu mẫu làm việc và các giấy tờ chứng nhận có liên quan của giải đấu .

Giải thích :

1 ) Khi Trọng tài chấm điểm quyết định dùng thi đấu vì bất kỳ lý do nào thì cần phải đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đó và phải tuân thủ quyết định của Trọng tài trưởng sàn .

2 ) Trong trường hợp VĐV vi phạm giải đấu thì Trọng tài chấm điểm được quyền cảnh cáo hoặc phạt , trừ điểm .

3 ) Trong trường hợp TTC không nghe thấy chuông báo hết giờ , trọng tài giám sát điểm sẽ thổi còi .

4 ) Khi cần giải thích những cơ sở của một phán quyết sau mỗi nội dung thi đấu , Tổ trọng tài có thể trao đổi với trọng tài Trưởng sàn , Tổng trọng tài . Họ cũng không cần thiết phải giải thích cho bất cứ ai .

 

(Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Nam)

 

Xem thêm:

Luật thi đấu môn Yoga: Nội dung và hình thức thi đấu

Luật thi đấu Yoga: Xử lý khiếu lại trong thi đấu Yoga

Luật thi đấu Yoga: Hệ thống  6 nhóm tư thế trong thi đấu Yoga

Luật Thi đấu môn Yoga: Sân bãi, trang phục, âm nhạc và ánh sáng thi đấu.

Giới thiệu Luật thi đấu môn Yoga - Liên đoàn Yoga Việt Namsdt