Giáo viên Yoga VIVEK DHIMAN

Mỗi tuần một nhân vật: Cô Dương
Tháng Bảy 16, 2015
Giáo viên Yoga ANAND
Tháng Bảy 16, 2015

Giáo viên Yoga VIVEK DHIMAN


1
1. Ngày sinh: 16/04

2. Kinh nghiệm làm việc:
– Hơn 5 năm làm hướng dẫn viên Yoga tại trường Boltons, bang Punjab, Ấn Độ.
– Hơn 2 năm giảng dạy Yoga tại Việt Nam

3. Thành tích đạt được:
– 3 huy chương đồng giải Yoga cấp bang (2004, 2005, 2009)
– 1 huy chương bạc giải Yoga cấp bang (2008)
– 4 huy chương vàng giải Yoga cấp bang (2006, 2007, 2010, 2011)
– 2 huy chương vàng giải Yoga bang Punjab mở rộng (2010, 2011)
– Huy chương vàng giải vô địch Yoga khu vực phía Đông 2008
– Huy chương vàng bộ môn Rythmic Yoga giải vô địch Yoga khu vực phía Đông 2008
– Huy chương đồng giải vô địch Yoga toàn Ấn Độ 2008
– Huy chương vàng giải vô địch Yoga toàn Ấn Độ 2009
– Huy chương bạc giải “International Yoga championship and Bharat Yoga Ratna” 2010
– Huy chương vàng giải “International Yoga championship and Bharat Yoga Ratna” 2011
– Huy chương bạc giải vô địch Yoga toàn Ấn Độ 2012
– Huy chương vàng giải Yoga liên trường Guru Nanak Dev 2012-2013
– Tham gia biểu diễn tại Lễ hội Yoga quốc tế 2010

4. Hướng dẫn các lớp: Asana Pranayama, Gentle Yoga, Rhythmic Yoga, Ball Yoga, Yoga stretch basic, Balance Yoga, Core Yoga, Balance & Twist, Hip opening, Vinyasa flow, Deep stretch flow, Ashtanga Yoga . . .

3

 

2

Đo chỉ số BMI