Giáo viên Yoga Veer

Giáo viên Yoga Krishan
Tháng Bảy 25, 2015
Vì sao nam giới nên tập Yoga
Tháng Bảy 27, 2015

Giáo viên Yoga Veer

Veer 1

Master Veer

  1. Ngày sinh: 27/11
  1. Bằng cấp và chứng chỉ:

– Chứng chỉ Yoga của học viện Sevakram Naturopathy New Delhi

  1. Kinh nhgiệm làm việc:

– 5 năm dạy yoga tại Karan Stadium , Karnal , Haryana – Ấn Độ (2007-2012)

– 2 năm dạy yoga tại các trung tâm yoga ở Hà Nội, Việt Nam

  1. Các lớp hướng dẫn: : Healing yoga, V.Rhythmic Yoga, Artistic & Hot Yoga Modules, Ball yoga, Hatha Yoga Hatha, Poorna Yoga, Hatha SatvaYoga, Hatha Solar Yoga, Hatha Vinyasa Yoga, Yoga Therapy Satyananda, Sukham Shivananda, Yoga Lates, Asna Yoga, Asana Pranayam, Ashtanga yoga, Patanjali Yoga, Gentle Yoga, Hot Yoga, Hatha Dynamic, Sun Series, Power Yoga, Balance Yoga…

Veer 2

 

Veer 3

Đo chỉ số BMI