Dharana- Sự tập trung. Series Yoga toàn tập (P13)

Pratyahara. Series Yoga toàn tập (P12)
Tháng Chín 7, 2016
“Bế giảng” khoá cơ bản Backbend
Tháng Chín 8, 2016

Dharana (sự tập trung luyện tập đánh thức giác quan bên trong). Series Yoga toàn tập (P13)

Dharaṇa có nghĩa giữ chặt hay nắm chặt. Một đặc điểm cơ bản của trạng thái cao hơn của ý thức là khả năng của tâm trí để “giữ chặt” một cách tuyệt đối trong khi tiếp tục tham gia vào các hoạt động năng động – không thông qua vũ lực mà vì ở mức độ đó tâm trí hoàn toàn được thành lập trong hữu thể. Trong cách nói của Maharishi:

cảnh giới này của Yoga tâm trí giữ chặt, duy trì hữu thể. Tâm trí được giữ bởi hữu thể, tâm trí được giữ trong hữu thểcho chúng ta nói , liệutrong hữu thể” hay “bởi hữu thể,” điều đó không phải vấn đề. Tâm trí được giữ trong hữu thể tức đang nắm giữ .

Phẩm chất của việc nắm giữ không chỉ áp dụng với tâm trí mà còn với từng nhánh từng cấp bậc trong Yoga, từng khía cạnh của Yoga cho đến toàn bộ lĩnh vực Yoga, bởi vì “nhờ có sự giữ chặt này mới có thể duy trì được trạng thái của Yoga.

  • Dharana có nghĩa là “sự tập trung vững vàng của tâm trí”. Ý tưởng quan trọng là giữ sự tập trung hoặc chuyên tâm chú ý vào 1 hướng nhất định. “Khi cơ thể được làm dịu bớt nhờ Asana, khi tâm trí được làm ổn định nhờ vào ngọn lửa của Pranayama và khi các giác quan được dẫn dắt dưới sự kiểm soát của Pratyahara, Sadhaka (người tìm kiếm) đạt được bậc 6, Dharana. Ở đây ông đã tập trung toàn bộ vào một điểm duy nhât hoặc vào công việc mà ông đã mải mê hoàn thiện. Tâm trí bắt buộc phải ổn định để đạt được cấp bậc của sự tiếp thu hoàn toàn.”
  • Trong Dharana chúng ta tạo ra những điều kiện cho tâm trí có thể tập trung sự chú ý vào một hướng thay vì phải chia ra nhiều hướng khác biệt. Sự trầm tư sâu lắng và sự suy ngẫm có thể tạo ra những điều kiện đúng đắn, dồn chú ý vào một điểm mà chúng ta đã chọn sẽ trở nên mãnh liệt hơn. Chúng ta khích lệ một hoạt động cụ thể của tâm trí, càng mãnh liệt thì càng nhiều hoạt động của tâm trí xuất hiện.

Dharana

  • Mục tiêu trong Dharana là để làm vững chắc tâm trí bằng cách dồn sự chú ý vào tập trung khi một số thực thể ổn định. Đối tượng cụ thể được lựa chọn không có liên quan gì với mục đích chung, cái mà ngăn cản tâm trí từ việc lang thang qua những ký ức, ước mơ, hoặc phản xạ suy nghĩ bằng cách cố ý giữ nó nhất tâm dựa trên một số đối tượng dường như tĩnh. B.K.S. Iyengar nói rằng mục tiêu là đạt được trạng thái tinh thần nơi tâm trí, trí tuệ, và cái tôi là “tất cả các hạn chế và tất cả sự tiện nghi này được dành cho Chúa, sử dụng cho Ngài và phục vụ Ngài. Ở đây không còn có cảm giác của” tôi “và “của tôi”. “
  • Khi tâm trí trở nên thanh khiết nhờ luyện tập Yoga, nó sẽ có khả năng tập trung vào sự hiệu quả của một chủ đề hoặc một điểm của trải nghiệm. Giờ chúng ta có thể mở ra tiềm năng to lớn để chữa trị bên trong.
Đo chỉ số BMI