Đại diện tuyển sinh

Hương Papy - Đại diện tuyển sinh khu vực miền Trung - Hương Anh Yoga

 Đại diện tuyển sinh khu vực miền Trung: Hương Papy

 

Lita Trần - Đại diện tuyển sinh miền nam - Hương Anh Yoga

 Đại diện tuyển sinh khu vực miền Nam: Lita Trần

 

Tâm Tâm - Đại diện tuyển sinh khu vực miền Nam -Hương Anh Yoga

 Đại diện tuyển sinh khu vực miền Nam: Tâm Tâm

sdt