Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

Nguy cơ từ tập thiền, Yoga sai cách
Tháng Tám 1, 2015
Những loại vitamin cần thiết cho sắc đẹp của bạn
Tháng Tám 4, 2015

Chương trình tập Yoga ngoài trời của trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga tại Khu du lịch suối khoáng Kim Bôi – Hòa Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng tinh thần của Hội viên vẫn rất hào hứng. Những chuyến đi như thế này nhằm mục đích giao lưu, gắn kết Hội viên và trung tâm. Hy vọng Quý hội viên luôn ủng hộ trung tâm trong những chuyến đi tiếp theo.
Cảm ơn tất cả. Chúc mọi người một tuần làm việc, và có những giờ tập hiệu quả nhất cùng với trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga.

1

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

2

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

3

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

4

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

5

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

6

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

7

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

8

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

9

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

10

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

11

Chuyến đi Kim Bôi – Hòa Bình

 

Đo chỉ số BMI