CHƯƠNG TRÌNH SPA KHUYẾN MÃI – THÁNG 7

Mỗi tuần một nhân vật: Chị Thanh
Tháng Bảy 9, 2015
Lợi ích của Yoga đối với trẻ em
Lợi ích của Yoga với trẻ em
Tháng Bảy 13, 2015

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SPA

Giảm trực tiếp các dịch vụ Spa

1 – Mặt cơ bản : Derma, Sothys

Buổi lẻ : 300.000 VND / lần
Mua thẻ 10 lần : 2.500.000 VND / 10 lần + Tặng 1 lần hoặc 1 nồi đất
2 – Body
Buổi lẻ : 300.000 VND / lần
Mua thẻ : 2.500.000 VND / 10 lần + Tặng 1 lần hoặc 1 nồi đất
3 – Mặt chuyên sâu:
Tẩy da chết tảo của Leclub : 400.000 VND / lần
Mua thẻ : 3.500.000 VND / 10 lần + Tặng 1 lần hoặc 1 bộ cốc
4 – Mặt đặc trị kết hợp máy :

Buổi lẻ : 600.000 / lần
Mua thẻ : 5.000.000 VND / 10 lần + Tặng 1 lần hoặc 1 nồi inox
5 – Thẻ massa chân
Buổi lẻ : 180.000 VND / lần
Mua thẻ : 1.500.000 VND / 10 lần + Tặng 1 lần hoặc tặng nồi đất
6 – Triệt lông
Triệt nách ( mép ) : 1.800.000 VND / 8 lần + Tặng 1 nồi đất
Triệt ½ chân, ½ tay, bikini : 3.600.000 VND / 8 lần + Tặng cốc
Triệt cả chân : 7.200.000 VND / 8 lần + Tặng nồi inox
Cả tay : 6.000.000 VND / 8 lần + Tặng nồi inox

Đo chỉ số BMI