Cho Thuê Mặt Bằng Tại 149A Phố Huế

Tập Yoga với HLV cá nhân
Tháng Năm 25, 2015
Mỗi Tuần 1 nhân vật: Bạn Ngân
Tháng Năm 26, 2015

Cho Thuê Mặt Bằng


1 – Thuê sàn : 200.000 VNĐ / 1 giờ – sàn trống
2 – Bật điều hòa : 100.000 VNĐ / 1 giờ
3 – Thuê dàn âm thanh : 100.000 VNĐ / 1 giờ
4 – Thuê máy chiếu : 100.000 VNĐ / 1 giờ
5 – Thuê bàn ghế :
► 1 bộ gồm 1 bàn xuân hòa + 6 ghế = 30.000 VNĐ / 1 bộ ( không có khăn bọc, khăn phủ )
► 1 bộ có khăn phủ bàn, khăn bọc ghế = 50.000 VNĐ / 1 bộ
► Thuê bàn riêng : 10.000 VNĐ / 1 bàn ( chưa có khăn phủ )
► Thuê ghế riêng : 5.000 VNĐ / 1 ghế ( chưa có khăn phủ )

Liên hệ : Mr.Minh : 093. 665. 7555

matbang1

matbang2

Liên hệ : Mr.Minh : 093. 665. 7555

Đo chỉ số BMI