Buổi dã ngoại Kim Bôi của khoá YTTC II

Đo chỉ số BMI