Asana – Tư thế trong Yoga. Series Yoga toàn tập (P9)

Niyama (Sự tuân thủ cá nhân). Series Yoga toàn tập (P8)
Tháng Chín 6, 2016
Yogasanas & Prana. Series Yoga toàn tập (P10)
Tháng Chín 7, 2016

Asana – Tư thế trong Yoga. Series Yoga toàn tập (P9)

Asana là nhánh thứ 3. Trong tiếng Phạn Asana nghĩa là “chỗ ngồi”. Asana thường được hiểu là những tư thế trong Yoga. Trong cuốn Yoga Sutra, ta có thể tìm ra nhiều định nghĩa về Asana như: Asana là chỗ ngồi, là sự ổn định, là tính thống nhất:

Cuốn Yoga Sutra đã diễn giải mặt ổn dịnh trong Yoga. Mặt ổn định trong Yoga tồn tại ở đâu? Về mặt tự nhiên nó tồn tại trong cơ thể, trong tâm trý, xúc cảm, trí tuệ, cách sống, môi trường và trong toàn vũ trụ. Sự ổn định tồn tại ở trung tâm của những khác biệt, bởi thống nhất, nghĩa là không có khác biệt, và chúng ta có thể tìm thấy trạng thái “không khác biệt” ở bất cứ đâu.

Maharishi giải thích sự ổn định như chất lượng của ý thức, đồng thời là đặc tính của tâm trý và cơ thể trong Yoga. Ở trạng thái tiêm nghiệm, không còn xáo động từ những   bên ngoài, bởi thực tế không có điều gì bên ngoài cả. Bất di bất dịch, không thấm và vô cùng ổn định.

Cũng như vậy, trạng thái “chín” nhất của Yoga trong ý thức thống nhất không còn chịu những điều tác động bên ngoài, không chịu sự tổn hại, không xấu đi hay giảm đi. Để trải nghiệm sự thống nhất, hệ thần kinh cần phải hoàn toàn ổn định, chắc chắn, linh hoạt và có khả năng duy trì sự tĩnh lặng giữa các hoạt động sôi nổi. Sự chắc chắn cùng sự ổn định này cần được duy trì trong tất cả các cấp độ của tâm trý và cơ thể bởi, thống nhất là điểm giữa của những khác biệt..

asana

Asana nghĩa là trạng thái của sự sống mà tại đó, con người có thể duy trỳ sự vững vàng, bình tĩnh, thoải mái về mặt thể chất và tinh thần. Trong cuốn Yoga Sutra nhà hiền triết Patanjali đã định nghĩa Asana một cách ngắn gọn: “ Sithiram sukham aasanam”, nghĩa là tư thế thoải mái và vững vàng.Như vậy ta có thể thấy các tư thế Yoga Asanas được luyện tập để phát triển khả năng của người tập, giúp họ ngồi thoải mái ở một tư thế trong một khoảng thời gian dài, bổ trợ hữu dụng trong quá trình thiền luyện.

Asanas là những tư thế rõ ràng giúp mở các kênh năng lượng. Asanas là công cụ nhằm đạt được nhận thức cao hơn cũng như cung cấp cơ sở vững chắc cho việc khám phá cơ thể, quá trình thở, tâm trý và hơn thế nữa. Những Yogi Hatha cũng đã hiểu ra rằng bằng việc phát triển kỹ năng kiểm soát cơ thể thông qua asanas, thì tâm trý cũng được kiểm soát. Do đó, việc tập luyện asana được coi là ưu tiên trong Hatha Yoga.

Trong các cuốn kinh Yoga có đề cập đến sự tồn tại chính thức của khoảng 8.400.000 tư thế Asanas, cũng là hiện thân của 8.400.000 tư thế mà mỗi cá nhân cần trải qua trước khi đạt được sự tự do trong vòng quay số mệnh. Những tư thế Asnas này cũng đại diện cho sự tiến hóa,  từ hình thái đơn giản nhất tới hình thái phức tạp nhất của sự sống_ nghĩa là con người hoàn thiện.

Các thế mang hình thái động vật.

Rất nhiều tư thế Asanas trong Yoga miêu tả và phản ánh lại sự vận động của các loài vật. Thông qua quan sát, Những người Rishis đã hiểu cách thức các loài động vật sống hài hòa với tự nhiên và với chính cơ thể mình. Họ hiểu thông qua sự trải nghiệm , tác động của các tư thế và quá trình kích thích, kiểm soát hormone. Ví dụ, việc mô phỏng con thỏ trong tư thế Shashankasana có thể ảnh hưởng tới hormone adrenaline (hormone có liên quan tới việc hình thành sự căng thẳng) Thông qua việc mô phỏng các tư thế động vật, người Rishis hiểu rằng họ có thể duy trì sức khỏe và vượt qua những thách thức của tự nhiên.

Xem thêm: Yogasanas & Prana. Series Yoga toàn tập (P10)

Đo chỉ số BMI