VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN

Tư thế chiếc ghế.

Tư thế chiến binh 2

Tư thế Trồng chuối

Tư thế trồng chuối – biến thể

Tư thế bọ cạp

Tư thế Chống cằm

Tư thế thăng bằng tay

Tư thế Koundyian Asana

Tư thế Camel Pose – Lạc đà

Tư thế Gomukhasana

Tư thế padma bakasana

Tư thế Vatyanasana

Đo chỉ số BMI