Quy định sử dụng dich vụ thẻ

Trung tâm Hương Anh Fitness & Yoga trân trọng thông báo tới Quý hội viên quy định sử dụng thẻ tại trung tâm.

     Thẻ tập tháng tiện ích Quý hội viên có 30 ngày sử dụng tính từ ngày đầu tiên kích hoạt đến ngày thứ 30 liên tiếp. Ví dụ ngày đầu tiên kích hoạt là 05/05/2014 thì đến ngày 05/06/2014 thẻ tập sẽ hết hạn sử dụng.
THẻ tập tiện ích Quý hội viên có thể sử dụng tất cả các dịch vụ mà Hương Anh Fitness & Yoga có như: Yoga, Body Fitness, Fitness … ( trừ các dịch vụ Spa )
     Thẻ tập tiện ích Quý hội viên có 30 ngày sử dụng tương ứng với 30 ô sử dụng trên thẻ. Khi quý hội viên sử dụng 01 dịch vụ sẽ tích trên thẻ tương ứng là 01 ô. Một ngày quý hội viên sử dụng nhiều dịch vụ thì tích trên thẻ tương ứng với số dịch vụ đã sử dụng. Nếu Quý hội viên sử dụng hết 30 ô trước 30 ngày hạn sử dụng thì thẻ tập cũng sẽ hết giá trị sử dụng. Nếu hết 30 ngày sử dụng mà Quý hội viên không dùng hết 30 ô thì thẻ tập cũng sẽ hết giá trị sử dụng.

Thẻ tập tiện ích có giá trị sử dụng cho 02 người

Thẻ tập tiện ích không được gia hạn,
bảo lưu và sử dụng dịch vụ Xông hơi, tắm sục

Thẻ tập tiện ích Quý hội viên có thể tham gia tại 02 cơ sở của trung tâm:
Số 149A phố Huế & Số 3-5 Chùa Vua – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Đo chỉ số BMI